Onderhoud

Een natuurijsbaan lijkt niet iets om in de zomer druk mee te zijn. Toch zijn elke dinsdagavond, alle seizoenen van het jaar, vrijwilligers van de onderhoudscommissie bezig op het terrein of in 'de bunker'. De bunker is het gebouw bij het water, waar ons machinepark staat en onderhouden wordt.

De werkzaamheden variëren van onderhoud, verbeteren of ontwikkelen van trekkers, bezemwagens, dweilwagens en schuiven, snoeiwerkzaamheden, grasmaaien, schilderen, reparaties en verbeteringen aan de gebouwen en hekken.

Vanaf 2013 participeren ook onze leden van de viscommissie in de onderhoudscommissie: zij werken aan de beschoeiing, zorgen dat de oevers van de vijver bereikbaar zijn voor de vissers, en dat er voldoende visplekken zijn.

Eén à twee keer per jaar (voorjaar / najaar) wordt er een zogenaamde 'werkzaterdag' gehouden. Dan wordt met behulp van veel vrijwilligers, mannen en vrouwen, het terrein opgeschoond en het clubgebouw schoongemaakt, en worden klussen aangepakt waar op dinsdagavond geen tijd voor is. Natuurlijk wordt er voor een natje en droogje gezorgd. Houd de website in de gaten wanneer de volgende gezellige werkzaterdag gepland zijn.

In de jaarvergaderingen in november wordt verslag gedaan van de plannen die in het achterliggende jaar aangepakt zijn. Tevens wordt dan begroot wat het komende jaar nodig is voor de werkzaamheden van de onderhoudscommissie.

Er zijn altijd veel plannen, maar aangezien het om vrijwilligers gaat, kunnen we niet alles tegelijk aanpakken. Vrijwilligers die mee willen draaien op de dinsdagavond zijn van harte welkom om te komen kijken!