Toegangsprijzen natuurijsbaan per dagdeel (ochtend, middag of avond)

Wanneer de ijsbaan open is gelden de volgende tarieven per dagdeel:

Kinderen tot en met 15 jaar € 2,50
Vanaf 16 jaar € 3,50

 

Ledenkaarten IJsclub / basislidmaatschap

  • Deze basiskaart koop je om de vereniging te steunen, en om met jouw GEZIN (met thuiswonende kinderen) vrije toegang te hebben om te schaatsen wanneer er natuurijs is.
  • Vanaf 2011 zijn nieuwe ledenkaarten alleen nog verkrijgbaar door het afgeven van een machtiging.
  • Wanneer je een ledenkaart koopt tijdens een ijsperiode, betaalt u de kosten voor het lopende seizoen contant aan de kassa. De machtiging gaat dan het volgende seizoen in.
  • Voor gezinnen die een ledenkaart afnemen, bestaat de mogelijkheid het lidmaatschap uit te breiden met persoonlijke trainingskaarten of viskaarten.
  • U kunt jouw ledenkaarten opzeggen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@ijsclublonneker.nl. De machtiging wordt dan ook stop gezet.
Ledenkaart voorverkoop via machtiging (april t/m november) € 12,50
Ledenkaart bij ijsperiode, online of aan de kassa aanvragen, aan de kassa betalen € 25,00
Donateurskaart, zonder mogelijkheid tot schaatsen € 5,00

 

Aanmelden natuurijsbaan

Stoppen met steunen ijsclub

 

Contributie trainingen T.A.C.

  • De trainingen worden georganiseerd door de Trainingsactiviteitencommissie en worden gegeven door ervaren en gediplomeerde trainers. Voor elke groep staat minimaal 1 trainer met een KNSB trainersdiploma.
  • Bij het aanmelden gaarne de volgende gegevens vermelden; Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Informatie wordt alleen voor clubdoeleinden gebruikt.
  • Indien je via ons wilt trainen op de IJsbaan Twente dan gelden hiervoor vanaf 1 september 2023 de volgende tarieven:
RIJDERS geboren voor 1 juli 2006 (buitenbaan) € 216,00
JUNIOREN geboren op of na 1 juli 2006 (buitenbaan) € 187,00
PUPILLEN geboren op of na 1 juli 2010 (buitenbaan) € 168,00
PUPILLEN geboren op of na 1 juli 2009 (binnenbaan) € 108,75
Onkosten TAC pupillen en junioren t/m 17 jaar € 20,00
Onkosten TAC ouder dan 17 jaar € 22,50
Gezinslidmaatschap natuurijsbaan € 12,50

Aanmelden schaatstraining

Afmelden schaatstraining

Viskaarten

Wanneer een gezin een basiskaart afneemt van IJsclub Lonneker, bestaat de mogelijkheid een persoonlijke viskaart aan te vragen. Hoewel deze kaart gratis is, kan zonder deze viskaart niet gevist worden in onze vijver!

Huur kantine

Je kunt de kantine huren voor familiebijeenkomst, reünie, creatieve dag, vergadering, e.d. Voor avondfeesten verhuren de we kantine niet. Richtprijs van de huur is 40 euro per 4 uur. Zie elders op de website voor meer informatie, of mail uw vragen naar kantinebeheer@ijsclublonneker.nl

Kantine