Oprichting IJsclub Lonneker (1972)

Aan het eind van de beroemde jaren zestig werden door enkele actieve leden van de dorpsraad Lonneker een poging gedaan om in Lonneker een centrale sportaccommodatie te krijgen.

Gewiekst ondernemerschap van deze leden heeft geleid tot de aankoop van de kleivijver van de voormalige steenfabriek. We schrijven dan het jaartal 1972 en de oprichting van de IJsclub Lonneker is een feit. Mensen van het eerste uur hebben gezorgd voor een stevig fundament voor onze club.

Door een kostendekkend contributiesysteem te ontwerpen, konden alle extra inkomsten (in natuurijsperiodes verdiend) omgezet worden in investeringen. De aankoop van de kantine bleek in dat stadium een te grote investering maar na bemiddeling van enkele bestuursleden werd een passende oplossing geregeld. De alom aanwezige investeringsdrang heeft geleid tot de realisatie van een prachtige accommodatie, voorzien van alle noodzakelijke hulpapparatuur. In natuurijsperiodes hoor je dan ook vaak van onze zusterschaatsverenigingen dat Lonneker het weer prima voor elkaar heeft: een prachtig geprepareerde ijsvloer.

Trainingsactiviteitencommissie wordt ‘geboren’ (1986)

De Elfstedentocht in het seizoen ’85-’86 is de directe aanleiding geweest om met een aantal mensen uit het dorp een schaatstrainingsgroep te vormen. Uiteraard waren nagenoeg alle Lonneker deelnemers aan deze Elfstedentocht opgenomen in de trainingsgroep. Snel bleek dat naast de behoefte aan het meer langebaan-werk er ook behoefte was aan elementaire techniektraining. De beide elementen ‘duur en techniek’ zijn toen als uitgangspunten geformuleerd voor het bestaan van de trainingsgroep.

IJsclub en TAC.

Al in het tweede jaar zijn contacten gelegd tussen IJsclub Lonneker en de TAC om eventueel als een geheel te gaan functioneren. Er vond een principiële discussie plaats over het doel van de trainingsgroep. Door de recreatiesport en niet de prestatiesport als basis te kiezen voor de trainingsgroep kon het geheel functioneren onder de vlag van de IJsclub Lonneker.

Familieschaatsen

De term familieschaatsen is een term uit het verleden, één die bij de TAC een warm gevoel oproept. In het seizoen 1989-1990 begon de IJsclub met het aanbieden van trainingen om zo ook de Lonneker jeugd de kans te geven om schaatsen te kunnen leren. Juist het aanbieden van trainingen aan ouders en kinderen op het zelfde uur is de aanleiding geweest voor de enorme groei in het ledenaantal en voor de specifieke uitstraling van onze club.

De populariteit van het familieschaatsen betekende ook haar ondergang. Door de ontstane drukte op het ijs, en door de onderlinge snelheidsverschillen tussen junioren en senioren werd het besluit genomen om de zondagochtend te reserveren voor de junioren en de donderdagavond voor de senioren. Maar de trainingstijden op de nieuwe IJsbaan Twente hebben er toe geleid, dat ook de ouders van de aanwezige kinderen weer gelijktijdig met hun kinderen kunnen trainen, mits ze tenminste beschikken over een trainingskaart.

Ook vissers een plek binnen de ijsclub (2013)

In 2013 heeft de IJsclub de gelegenheid gegeven om, bij wijze van proef, te vissen in de prachtige vijver. Vanuit het dorp werd belangstelling geuit richting het bestuur, en de tijd was rijp om de vissers onder te brengen in een viscommisse. De proef is zeer succesvol gebleken, dus de viscommissie heeft een vaste plek in het bestuur gekregen. Een waardevolle aanvulling!