Locatie: IJsclub gebouw, Spölminkkamp 45
Datum/tijd: 27-11-2023 08:00
Overige informatie:

Uitnodiging algemene ledenvergadering.

Het is weer tijd voor onze algemene ledenvergadering.
Alle leden van de ijsclub – actief schaatsende en ondersteunende leden – zijn welkom om zeggenschap te hebben wat er in en rond de club gebeurt.
De jaarverslagen en kasboeken worden gepresenteerd, de kascommissie komt met hun conclusie en aan de hand van de agenda worden belangrijke onderwerpen besproken en zo nodig met een stemming beslissingen genomen.
Wees welkom.