publiceerdatum: 15 maart 2024

Tot nu toe werd de betaling van de contributie bij u contant geïnd. Gezien de schaarste aan vrijwilligers willen wij u vragen om de contributie voor het gezinslidmaatschap ad € 12,50 over te willen maken op rekening NL16 RABO 0396 8708 05 t.n.v. IJsclub Lonneker. Uw bijdrage stellen we zeer op prijs.

Het bewijs van lidmaatschap en informatie over onze activiteiten willen we u na ontvangst van de contributie toezenden via de mailfunctie. Daartoe willen we gaarne uw emailadres en zo mogelijk uw telefoonnummer.

Tenslotte willen we in het vervolg de contributie bij voorkeur middels incasso innen en daarvoor ontvangen we graag uw IBAN nummer en toestemming om op uw rekening te incasseren.

We stellen het zeer op prijs om deze gegevens van u te ontvangen op ons mailadres info@ijsclublonneker.conscribo.nl .
Indien u deze gegevens voor eind maart 2024 aan ons toestuurt doet u mee aan de verloting van een ballonvaart in de zomer van 2024.
Alleen leden waarvan we de persoons-en adresgegevens inclusief emailadres in ons bezit hebben doen mee aan deze verloting.

Na ontvangst van uw gegevens krijgt u van ons uw bewijs van lidmaatschap en de ijskrant toegestuurd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de IJsclub Lonneker